Setelah seminggu penuh kita bekerja dan berkarya untuk dunia, maka rasanya tidalklah imbang jika untuk akherat dan hati tidak kita sirami. pda blog saya ini akan saya cona untuk sekali dalam seminggu atau setiap awal minggu sebelum saya menulis artikel tentang urusan dunia akan saya sempatkan membuat artikel untuk penyejuk hati.

Allah SWT berfirman: “Tiadalah Kami menjadikan jin dan manusia, melainkan supaya mereka beribadah (mengbdi) kepada-Ku. Aku tidak menghendaki dari mereka rizqi dan tidak menginginkan makanan.” (QS Ad-Dzaijat: 56 – 57).

Hikmah yang dapat kita ambil:

  1. Kita harus meyakini bahwa manusia dan jin adalah ciptaan Allah dan mestinya kita mengabdi Kepada Allah bukan kepada syetan aaupun dunia, maka dalam bekerja janganlah waktu kita habis hanya untuk urusan dunia sekaan dunia ingin kita miliki semua dan seakan dengan usaha kita semata maka kita dapat memiliki dunia. Setiap langkah kita dalam kerja, dalam keluarga, dalam masyarakat hendaklah ditujukan untuk beribdaha kepada Allah SWT
  2. Allah tidak menghendaki rizqi dari kita karena Allah yang memberi rizqi. jadia alangkah anehnya ketika kita memperoleh rizqi kita mencoba memberi ke alam atau ke orang dengan maksud agar rizqi berikutnya lebih banyak lagi seakan kita menyuap untuk memperoleh rizqi lagi, tapi wujudkan syukur atas rizqi dan nikmat Allah dengan melakukan zakat, infaq dan shadaqoh.
  3. Allah juga tidak menginginkan makanan dari kita karena makanan yang kita nikmati adalah dari Allah. alangkah anehnya jika tiap malam jum’at tertentu harus melepas sesaji, setelah panen harus melarung, harus sedekah bumi, sedekah laut, merti bumi dsb yang bakan diuri-uri, dilestarikan dengan alasan budaya. Haruskah kita mengabdi pada alam bukan pada Allah?

semoga ada kesadaran pada diri kita bahwa Allah lah yang maha kuasa bukan yang lain.