Dari Abu Dzarr r.a, ia berkata: “Kami pernah bersama Nabi SAW. Beliau tidak mengimami kami dalam mengerjakan shalat malam hingga tersisa tujuh malam dari bulan Ramdahan. Pada malam (ketujuh sebelum akhir bulan) tersebut, beliau mengimami kami hingga sepertiga malam. Pada malam berikutnya, beliau tidak mengimami kami. Beliau kembali mengimami kami pada malam ke lima (sebelum […]