SEPULUH kejahatan didunia ini pada hakekatnya berakar pada tiga kejahatan yang ditimbulkan oleh fikiran, yalah: Lobha atau keserahan, Dosa atau dendam kebencian dan Moha atau kepalsuan. Baik Lobha, Dosa maupun Moha, laksana api abadi yang membakar, menghanguskan pikiran, hati, semangat dan jiwa manusia. Manakala kita membiarkan api itu menyala dan membara, membakar dan menghangus, maka […]