Archives

Meyakini dan Melaksanakan Rukun Iman adalah Bukti Keimanan seorang Muslim

January 27, 2012

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Segala puja dan puji bagi Allah, Tuhan seru sekalian alam yang telah melimpahkan taufiq dan hidayah-Nya kepada kita sehingga dapat bertemu di majelis yang penuh Baroqah ini. Shalawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW dan keluarganya, para sahabat, tabiin dan seluruh umatnya hingga akhir jaman. Amiin. Adik-adik […]

Memulai Karya

May 26, 2010

kadang untuk memulai berkarya dibutuhkan suatu semangat yang sulit didapatkannya. Di dalam angan, banyak terukir apa yang akan dikerjakannya, namun saat ada waktu, ia merasa tak dapat mengerjakan apa-apa. di sisi lain seseorang ditawari banyak pekerjaan, justru oleh orang yang diluar lingkupnya sementara dalam lingkupnya, ia bukanlah apa. lalu apa yang mesti diperbuat? Bekerjalah sebagaimana […]

Indahnya sebuah Hidayah

September 11, 2009

Hidayah dari Allah SWT datangnya kadang tidak kita sadari. Kdang ia datang dalam bentuk kesengsaraan kdang ia datang dalam bentuk keindahan bahkan kadang ia datang dalam peristiwa-peristiwa kecil yang kadang tidak kita sadari dan akhirnya hidayah itu hilang begitu saja. Ini salah satu kisah nyata betpa indahnya Allah memberi Hidayah. Hari kamis kemarin,saya dan kakak […]