Archives

Teknologi Pertanian dalam Perspektif Islam

January 6, 2012

Nur Hidayat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Segala puja dan puji bagi Allah, Tuhan seru sekalian alam yang telah melimpahkan taufiq dan hidayah-Nya kepada kita sehingga dapat bertemu di majelis yang penuh Baroqah ini. Shalawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW dan keluarganya, para sahabat, tabiin dan seluruh umatnya hingga akhir jaman. [...]

Seputar Pupuk

June 18, 2009

PUPUK BERKURANG, PRODUKSI JUSTRU MENINGKAT? BEGITULAH PENGALAMAN WILDAN MUSTOFA, PEKEBUN KENTANG DI PANGALENGAN, KABUPATEN BANDUNG, JAWA BARAT. IA MENUAI 3 TON KENTANG LEBIH BANYAK DARIPADA BIASANYA. WILDAN MENGULANGI PENANAMAN HINGGA 6 KALI DAN HASILNYA TETAP MENINGKAT. Pengurangan 30% pupuk itu ia terapkan di lahan 1 ha pada musim tanam Maret 2005. Selama penanaman, Wildan hanya [...]